Ikonka

Beneficjent

IPC CHMAL Sp. k. (dawniej: Opony IPC Sp. z o.o. Sp. k.)

realizuje projekt pn.

„Platforma B2B hurtowego obrotu oponami i felgami zintegrowana z dostawcami krajowymi i zagranicznymi”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Cele i planowane efekty projektu:

opracowanie narzędzia w postaci platformy, które z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej znacznie usprawni działanie przedsiębiorstwa poprzez zautomatyzowanie czynności związanych z ofertowaniem, sprzedażą i logistyką w obrocie hurtowym oponami i felgami.

 

Wartość projektu : 445 260,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 271 500,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:

Pawła Chmal, pawel@chmal.pl, nr tel.: 684 792 271.

Unia europejska banner